Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 17/10/2022 08:11 | Xem: 66

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 14/09/2022 09:39 | Xem: 66

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 14/09/2022 09:39 | Xem: 90

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 14/09/2022 09:39 | Xem: 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 14/09/2022 09:38 | Xem: 42

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 15/08/2022 08:09 | Xem: 72

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 08/08/2022 15:53 | Xem: 75

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 08/08/2022 15:52 | Xem: 56

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 08/08/2022 15:52 | Xem: 87

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 08/08/2022 15:52 | Xem: 108

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 08/08/2022 15:51 | Xem: 60

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 04/07/2022 08:50 | Xem: 75

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 04/07/2022 08:50 | Xem: 75

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 22/06/2022 15:50 | Xem: 78

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 13/06/2022 07:51 | Xem: 85

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Ngày đăng: 07/06/2022 08:12 | Xem: 219

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Ngày đăng: 30/05/2022 08:33 | Xem: 206

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 27/05/2022 08:26 | Xem: 224

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 23/05/2022 08:15 | Xem: 210

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

Ngày đăng: 14/02/2022 08:47 | Xem: 147

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

Ngày đăng: 14/02/2022 08:47 | Xem: 103

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Ngày đăng: 24/01/2022 10:10 | Xem: 128

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Ngày đăng: 21/01/2022 08:12 | Xem: 102

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Ngày đăng: 11/01/2022 09:00 | Xem: 402

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022

Ngày đăng: 04/01/2022 08:59 | Xem: 118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 27/12/2021 08:34 | Xem: 143

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 20/12/2021 08:30 | Xem: 136

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 13/12/2021 10:29 | Xem: 177

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 13/12/2021 10:26 | Xem: 136

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 30/11/2021 09:30 | Xem: 134

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 22/11/2021 08:40 | Xem: 373

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 15/11/2021 11:24 | Xem: 115

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 08/11/2021 17:53 | Xem: 124

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 01/11/2021 08:36 | Xem: 131

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 25/10/2021 08:37 | Xem: 344

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 25/10/2021 08:35 | Xem: 215

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 18/10/2021 14:44 | Xem: 369

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 10/10/2021 21:13 | Xem: 116

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 04/10/2021 15:37 | Xem: 129

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 27/09/2021 08:34 | Xem: 216

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 22/09/2021 10:33 | Xem: 176

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 13/09/2021 11:30 | Xem: 213

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 08/09/2021 08:28 | Xem: 349

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 29/08/2021 23:26 | Xem: 174

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 27/08/2021 08:30 | Xem: 183

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 16/08/2021 15:21 | Xem: 150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 17/05/2021 08:02 | Xem: 229

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 10/05/2021 08:41 | Xem: 166

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 07/05/2021 08:02 | Xem: 156

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 26/04/2021 09:17 | Xem: 203

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 19/04/2021 08:18 | Xem: 188

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 12/04/2021 09:02 | Xem: 219

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 05/04/2021 13:55 | Xem: 221

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 05/04/2021 09:39 | Xem: 253

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 22/03/2021 11:52 | Xem: 175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 08/03/2021 09:19 | Xem: 182

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2021 09:24 | Xem: 192

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 22/02/2021 08:05 | Xem: 176

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Ngày đăng: 25/01/2021 07:39 | Xem: 211

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Ngày đăng: 18/01/2021 10:00 | Xem: 227

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Ngày đăng: 13/01/2021 09:34 | Xem: 177

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

Ngày đăng: 04/01/2021 17:00 | Xem: 157

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53

Ngày đăng: 28/12/2020 07:57 | Xem: 186

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 24/12/2020 08:16 | Xem: 170

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 14/12/2020 09:23 | Xem: 191

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 07/12/2020 07:23 | Xem: 178

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 30/11/2020 14:21 | Xem: 166

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 27/11/2020 09:25 | Xem: 148

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2020 08:08 | Xem: 165

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 09/11/2020 07:26 | Xem: 206

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 02/11/2020 06:42 | Xem: 178

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 26/10/2020 08:17 | Xem: 204

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 161

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 226

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 11/10/2020 16:53 | Xem: 231

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 05/10/2020 14:27 | Xem: 220

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 29/09/2020 13:45 | Xem: 210

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 22/09/2020 11:05 | Xem: 209

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 14/09/2020 09:33 | Xem: 175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 07/09/2020 07:47 | Xem: 158

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 24/08/2020 07:46 | Xem: 187

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 17/08/2020 08:22 | Xem: 185

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 11/08/2020 16:24 | Xem: 190

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 11/08/2020 16:21 | Xem: 181

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 27/07/2020 07:28 | Xem: 177

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 20/07/2020 07:24 | Xem: 210

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 13/07/2020 07:19 | Xem: 189

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 06/07/2020 07:40 | Xem: 208

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 29/06/2020 08:08 | Xem: 200

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 24/06/2020 16:31 | Xem: 196

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 15/06/2020 10:56 | Xem: 212

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 08/06/2020 07:33 | Xem: 199

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Ngày đăng: 01/06/2020 08:07 | Xem: 209

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Ngày đăng: 25/05/2020 07:48 | Xem: 225

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 18/05/2020 07:53 | Xem: 214

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 12/05/2020 07:39 | Xem: 219

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 04/05/2020 07:52 | Xem: 219

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 28/04/2020 14:07 | Xem: 234

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 20/04/2020 11:01 | Xem: 223

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 13/04/2020 14:53 | Xem: 216

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 06/04/2020 07:07 | Xem: 242

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 30/03/2020 07:22 | Xem: 238

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 23/03/2020 07:37 | Xem: 212

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 16/03/2020 06:58 | Xem: 236

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 09/03/2020 15:23 | Xem: 244

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 02/03/2020 09:21 | Xem: 250

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 24/02/2020 13:58 | Xem: 225

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 17/02/2020 14:22 | Xem: 232

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Ngày đăng: 10/02/2020 08:56 | Xem: 231

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Ngày đăng: 03/02/2020 07:34 | Xem: 223

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 20/01/2020 07:55 | Xem: 228

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 13/01/2020 14:24 | Xem: 245

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2020 09:31 | Xem: 235

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2020 16:47 | Xem: 245

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 23/12/2019 09:32 | Xem: 263

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 16/12/2019 07:25 | Xem: 228

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 09/12/2019 07:42 | Xem: 291

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2019 15:00 | Xem: 284

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 25/11/2019 08:25 | Xem: 246

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2019 07:12 | Xem: 248

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 11/11/2019 08:11 | Xem: 248

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 04/11/2019 08:52 | Xem: 244

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2019 07:51 | Xem: 259

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 17/10/2019 07:32 | Xem: 290

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 07/10/2019 09:02 | Xem: 272

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 30/09/2019 08:33 | Xem: 293

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2019 15:54 | Xem: 277

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 16/09/2019 09:33 | Xem: 291

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 09/09/2019 08:48 | Xem: 250

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 03/09/2019 08:33 | Xem: 261

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2019 07:51 | Xem: 250

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 19/08/2019 07:43 | Xem: 299

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 12/08/2019 07:30 | Xem: 317

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 05/08/2019 08:23 | Xem: 284

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 29/07/2019 08:02 | Xem: 295

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 22/07/2019 09:52 | Xem: 260

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 15/07/2019 08:12 | Xem: 270

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 08/07/2019 09:22 | Xem: 275

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 02/07/2019 08:33 | Xem: 259

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 27/06/2019 07:36 | Xem: 299

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 17/06/2019 10:04 | Xem: 281

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 10/06/2019 07:45 | Xem: 250

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 15/05/2019 07:46 | Xem: 332

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 07/05/2019 07:27 | Xem: 294

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 22/04/2019 15:52 | Xem: 305

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 16/04/2019 08:15 | Xem: 319

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 10/04/2019 16:04 | Xem: 314

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 01/04/2019 08:55 | Xem: 309

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 25/03/2019 08:33 | Xem: 301

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 18/03/2019 07:24 | Xem: 297

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 11/03/2019 07:44 | Xem: 313

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 04/03/2019 07:28 | Xem: 280

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2019 10:37 | Xem: 299

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 18/02/2019 07:41 | Xem: 298

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Ngày đăng: 28/01/2019 07:30 | Xem: 308

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 23/01/2019 16:01 | Xem: 315

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 21/01/2019 07:31 | Xem: 284

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2019 07:42 | Xem: 280

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2019 11:33 | Xem: 350

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 25/12/2018 07:23 | Xem: 313

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 17/12/2018 13:45 | Xem: 297

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 11/12/2018 10:20 | Xem: 307

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2018 09:17 | Xem: 299

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 26/11/2018 10:35 | Xem: 299

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 21/11/2018 07:55 | Xem: 303

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 14/11/2018 07:33 | Xem: 304

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 05/11/2018 07:41 | Xem: 303

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 29/10/2018 08:57 | Xem: 280

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2018 15:54 | Xem: 327

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 15/10/2018 07:39 | Xem: 322

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 08/10/2018 07:35 | Xem: 320

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 01/10/2018 08:33 | Xem: 333

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2018 09:36 | Xem: 295

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 17/09/2018 08:22 | Xem: 316

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 04/09/2018 08:18 | Xem: 281

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2018 10:00 | Xem: 327

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 21/08/2018 08:33 | Xem: 311

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 13/08/2018 10:43 | Xem: 314

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 06/08/2018 11:14 | Xem: 333

Khởi nghiệp

Ngày 05/1/2023 vừa qua, Trường ĐH Thủ Dầu Một đã tổ chức Diễn đàn “Khởi nghiệp bền vững trong thế giới VUCA”, diễn đàn được thực hiện bởi Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp, Hội sinh viên Trường phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến, Đầu tư và Thương mại tỉnh Bình Phước và Mạng lưới Lương Đình Của toàn quốc

Thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực dành cho cán bộ, giảng viên làm công tác cố vấn khởi nghiệp, góp phần xây dựng đội ngũ chuyên môn vững mạnh, tăng cường tính hiệu quả trong giáo dục nghề nghiệp dành cho sinh viên là mục tiêu của khóa đào tạo cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hướng đến.

Hội nghị “Liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam kết nối quốc tế” sẽ diễn ra vào ngày 30/9/2022, với sự tham dự của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại các địa phương trong cả nước và các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp quốc tế. Cùng với điểm cầu Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Tp.HCM, trường ĐH Thủ Dầu Một vinh dự được chọn làm điểm cầu tại Bình Dương để tiếp sóng và triển khai các nội dung hoạt động của hội nghị.

Trải qua phần thi trưng bày sản phẩm và thuyết trình, dự án Brocvia của sinh viên Trường ĐH Thủ Dầu Một đã xuất sắc ghi danh vào Top 7 và góp mặt tại vòng chung kết của cuộc thi năm nay. Dự kiến vòng chung kết sẽ được diễn ra vào ngày 14/10/2022.KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN