Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 17/05/2021 08:02 | Xem: 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 10/05/2021 08:41 | Xem: 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 07/05/2021 08:02 | Xem: 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 26/04/2021 09:17 | Xem: 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 19/04/2021 08:18 | Xem: 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 12/04/2021 09:02 | Xem: 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 05/04/2021 13:55 | Xem: 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 05/04/2021 09:39 | Xem: 48

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 22/03/2021 11:52 | Xem: 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 08/03/2021 09:19 | Xem: 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2021 09:24 | Xem: 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 22/02/2021 08:05 | Xem: 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Ngày đăng: 25/01/2021 07:39 | Xem: 46

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Ngày đăng: 18/01/2021 10:00 | Xem: 42

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Ngày đăng: 13/01/2021 09:34 | Xem: 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

Ngày đăng: 04/01/2021 17:00 | Xem: 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53

Ngày đăng: 28/12/2020 07:57 | Xem: 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 24/12/2020 08:16 | Xem: 39

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 14/12/2020 09:23 | Xem: 51

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 07/12/2020 07:23 | Xem: 48

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 30/11/2020 14:21 | Xem: 45

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 27/11/2020 09:25 | Xem: 49

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2020 08:08 | Xem: 42

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 09/11/2020 07:26 | Xem: 59

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 02/11/2020 06:42 | Xem: 49

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 26/10/2020 08:17 | Xem: 54

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 51

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 11/10/2020 16:53 | Xem: 69

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 05/10/2020 14:27 | Xem: 61

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 29/09/2020 13:45 | Xem: 70

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 22/09/2020 11:05 | Xem: 60

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 14/09/2020 09:33 | Xem: 52

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 07/09/2020 07:47 | Xem: 54

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 24/08/2020 07:46 | Xem: 59

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 17/08/2020 08:22 | Xem: 69

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 11/08/2020 16:24 | Xem: 69

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 11/08/2020 16:21 | Xem: 61

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 27/07/2020 07:28 | Xem: 64

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 20/07/2020 07:24 | Xem: 73

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 13/07/2020 07:19 | Xem: 64

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 06/07/2020 07:40 | Xem: 72

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 29/06/2020 08:08 | Xem: 73

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 24/06/2020 16:31 | Xem: 77

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 15/06/2020 10:56 | Xem: 75

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 08/06/2020 07:33 | Xem: 87

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Ngày đăng: 01/06/2020 08:07 | Xem: 88

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Ngày đăng: 25/05/2020 07:48 | Xem: 94

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 18/05/2020 07:53 | Xem: 97

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 12/05/2020 07:39 | Xem: 106

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 04/05/2020 07:52 | Xem: 100

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 28/04/2020 14:07 | Xem: 96

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 20/04/2020 11:01 | Xem: 102

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 13/04/2020 14:53 | Xem: 105

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 06/04/2020 07:07 | Xem: 88

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 30/03/2020 07:22 | Xem: 113

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 23/03/2020 07:37 | Xem: 99

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 16/03/2020 06:58 | Xem: 104

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 09/03/2020 15:23 | Xem: 106

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 02/03/2020 09:21 | Xem: 116

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 24/02/2020 13:58 | Xem: 101

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 17/02/2020 14:22 | Xem: 115

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Ngày đăng: 10/02/2020 08:56 | Xem: 116

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Ngày đăng: 03/02/2020 07:34 | Xem: 114

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 20/01/2020 07:55 | Xem: 107

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 13/01/2020 14:24 | Xem: 132

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2020 09:31 | Xem: 120

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2020 16:47 | Xem: 131

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 23/12/2019 09:32 | Xem: 153

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 16/12/2019 07:25 | Xem: 121

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 09/12/2019 07:42 | Xem: 164

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2019 15:00 | Xem: 171

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 25/11/2019 08:25 | Xem: 134

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2019 07:12 | Xem: 148

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 11/11/2019 08:11 | Xem: 131

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 04/11/2019 08:52 | Xem: 140

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2019 07:51 | Xem: 151

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 17/10/2019 07:32 | Xem: 175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 07/10/2019 09:02 | Xem: 164

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 30/09/2019 08:33 | Xem: 166

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2019 15:54 | Xem: 161

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 16/09/2019 09:33 | Xem: 172

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 09/09/2019 08:48 | Xem: 149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 03/09/2019 08:33 | Xem: 148

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2019 07:51 | Xem: 149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 19/08/2019 07:43 | Xem: 184

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 12/08/2019 07:30 | Xem: 187

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 05/08/2019 08:23 | Xem: 175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 29/07/2019 08:02 | Xem: 172

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 22/07/2019 09:52 | Xem: 150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 15/07/2019 08:12 | Xem: 154

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 08/07/2019 09:22 | Xem: 160

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 02/07/2019 08:33 | Xem: 148

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 27/06/2019 07:36 | Xem: 189

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 17/06/2019 10:04 | Xem: 165

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 10/06/2019 07:45 | Xem: 146

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 15/05/2019 07:46 | Xem: 218

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 07/05/2019 07:27 | Xem: 186

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 22/04/2019 15:52 | Xem: 185

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 16/04/2019 08:15 | Xem: 208

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 10/04/2019 16:04 | Xem: 203

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 01/04/2019 08:55 | Xem: 191

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 25/03/2019 08:33 | Xem: 184

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 18/03/2019 07:24 | Xem: 182

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 11/03/2019 07:44 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 04/03/2019 07:28 | Xem: 188

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2019 10:37 | Xem: 190

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 18/02/2019 07:41 | Xem: 187

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Ngày đăng: 28/01/2019 07:30 | Xem: 190

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 23/01/2019 16:01 | Xem: 188

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 21/01/2019 07:31 | Xem: 169

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2019 07:42 | Xem: 176

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2019 11:33 | Xem: 215

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 25/12/2018 07:23 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 17/12/2018 13:45 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 11/12/2018 10:20 | Xem: 198

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2018 09:17 | Xem: 183

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 26/11/2018 10:35 | Xem: 182

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 21/11/2018 07:55 | Xem: 191

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 14/11/2018 07:33 | Xem: 180

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 05/11/2018 07:41 | Xem: 192

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 29/10/2018 08:57 | Xem: 177

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2018 15:54 | Xem: 215

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 15/10/2018 07:39 | Xem: 213

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 08/10/2018 07:35 | Xem: 217

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 01/10/2018 08:33 | Xem: 219

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2018 09:36 | Xem: 184

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 17/09/2018 08:22 | Xem: 210

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 04/09/2018 08:18 | Xem: 170

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2018 10:00 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 21/08/2018 08:33 | Xem: 198

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 13/08/2018 10:43 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 06/08/2018 11:14 | Xem: 196

Tin tức

Từ ngày 29 - 31/3/2021, Hội nghị tổng kết dự án V2WORK và phiên họp thường niên của mạng lưới VEES_Net đã chính thức diễn ra tại Nha Trang với sự tham dự của đại diện trường ĐH Thủ Dầu Một, TS. Ngô Hồng Điệp - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng đoàn công tác.

Tìm được việc làm phù hợp với sở thích, đúng với nhu cầu xã hội là khát khao của sinh viên (SV) sau khi tốt nghiệp. Hiểu được nguyện vọng này của các em, trong ngày trao bằng tốt nghiệp đại học (ĐH) cho trên 1.000 tân cử nhân, kỹ sư, kiến trúc sư vào cuối tuần qua, trường ĐH Thủ Dầu Một đã phối hợp với các doanh nghiệp, nhà tuyển dụng tổ chức ngày hội việc làm năm 2021.

Diễn ra từ ngày 29-31/3/2021 tại Nha Trang, hội nghị nhằm tổng kết, báo cáo kết quả của dự án V2WORK cũng như chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong sứ mệnh nâng cao hiệu quả tạo việc làm và sáng tạo khởi nghiệp tại các trường đại học. Hội nghị cũng mở đầu cho hoạt động của mạng lưới VEES-Net.

Ngày 27/3/2021, hòa chung không khí vui tươi, phấn khởi của buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức Ngày hội việc làm lần VIII, năm 2021, với 67 đơn vị doanh nghiệp cùng hơn 1.000 đầu việc.KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN