Trung tâm Dịch vụ, Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi Nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 15/07/2024 08:04 | Xem: 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 08/07/2024 07:40 | Xem: 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 01/07/2024 08:24 | Xem: 25

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 24/06/2024 11:01 | Xem: 33

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 17/06/2024 08:21 | Xem: 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 10/06/2024 08:20 | Xem: 239

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Ngày đăng: 03/06/2024 08:24 | Xem: 240

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Ngày đăng: 27/05/2024 07:47 | Xem: 215

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 20/05/2024 08:57 | Xem: 225

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 13/05/2024 08:39 | Xem: 234

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 06/05/2024 08:22 | Xem: 238

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 02/05/2024 07:33 | Xem: 215

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 22/04/2024 08:31 | Xem: 229

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 15/04/2024 08:39 | Xem: 264

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 08/04/2024 08:02 | Xem: 268

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 01/04/2024 08:29 | Xem: 235

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 25/03/2024 08:20 | Xem: 292

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 18/03/2024 10:30 | Xem: 258

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 11/03/2024 08:41 | Xem: 266

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 04/03/2024 09:02 | Xem: 252

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 09

Ngày đăng: 26/02/2024 08:42 | Xem: 257

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Ngày đăng: 19/02/2024 07:45 | Xem: 256

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

Ngày đăng: 15/02/2024 08:13 | Xem: 245

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

Ngày đăng: 05/02/2024 07:35 | Xem: 264

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05

Ngày đăng: 29/01/2024 08:25 | Xem: 292

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Ngày đăng: 22/01/2024 08:55 | Xem: 266

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Ngày đăng: 15/01/2024 09:09 | Xem: 251

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Ngày đăng: 08/01/2024 08:39 | Xem: 277

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

Ngày đăng: 02/01/2024 09:38 | Xem: 317

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 25/12/2023 11:40 | Xem: 85

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 18/12/2023 10:53 | Xem: 88

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 18/12/2023 10:53 | Xem: 78

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 04/12/2023 08:18 | Xem: 87

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 27/11/2023 08:37 | Xem: 108

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 20/11/2023 08:06 | Xem: 90

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 13/11/2023 09:09 | Xem: 118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 06/11/2023 08:52 | Xem: 100

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 30/10/2023 09:02 | Xem: 121

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 23/10/2023 19:15 | Xem: 105

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 16/10/2023 00:01 | Xem: 118

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 10/10/2023 14:13 | Xem: 112

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 02/10/2023 07:59 | Xem: 132

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 25/09/2023 09:50 | Xem: 314

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 28/08/2023 08:29 | Xem: 348

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 22/08/2023 10:00 | Xem: 315

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 13/08/2023 16:10 | Xem: 321

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 07/08/2023 14:32 | Xem: 306

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 08

Ngày đăng: 17/02/2023 14:46 | Xem: 356

Lịch công tác tuần 07

Ngày đăng: 10/02/2023 15:58 | Xem: 353

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 17/10/2022 08:11 | Xem: 225

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 14/09/2022 09:39 | Xem: 398

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 14/09/2022 09:39 | Xem: 401

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 14/09/2022 09:39 | Xem: 373

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 14/09/2022 09:38 | Xem: 367

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 15/08/2022 08:09 | Xem: 391

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 08/08/2022 15:53 | Xem: 408

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 08/08/2022 15:52 | Xem: 379

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 08/08/2022 15:52 | Xem: 419

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 08/08/2022 15:52 | Xem: 445

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 08/08/2022 15:51 | Xem: 384

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 04/07/2022 08:50 | Xem: 400

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 04/07/2022 08:50 | Xem: 406

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 22/06/2022 15:50 | Xem: 394

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 13/06/2022 07:51 | Xem: 406

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Ngày đăng: 07/06/2022 08:12 | Xem: 587

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Ngày đăng: 30/05/2022 08:33 | Xem: 542

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 27/05/2022 08:26 | Xem: 535

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 23/05/2022 08:15 | Xem: 534

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 07

Ngày đăng: 14/02/2022 08:47 | Xem: 469

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 06

Ngày đăng: 14/02/2022 08:47 | Xem: 413

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Ngày đăng: 24/01/2022 10:10 | Xem: 463

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Ngày đăng: 21/01/2022 08:12 | Xem: 419

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Ngày đăng: 11/01/2022 09:00 | Xem: 800

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01/2022

Ngày đăng: 04/01/2022 08:59 | Xem: 424

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 27/12/2021 08:34 | Xem: 297

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 20/12/2021 08:30 | Xem: 270

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 13/12/2021 10:29 | Xem: 343

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 13/12/2021 10:26 | Xem: 277

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 30/11/2021 09:30 | Xem: 271

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 22/11/2021 08:40 | Xem: 560

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 15/11/2021 11:24 | Xem: 256

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 08/11/2021 17:53 | Xem: 257

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 01/11/2021 08:36 | Xem: 282

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 25/10/2021 08:37 | Xem: 491

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 25/10/2021 08:35 | Xem: 396

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 18/10/2021 14:44 | Xem: 540

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 10/10/2021 21:13 | Xem: 251

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 04/10/2021 15:37 | Xem: 449

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 27/09/2021 08:34 | Xem: 545

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 22/09/2021 10:33 | Xem: 506

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 13/09/2021 11:30 | Xem: 545

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 08/09/2021 08:28 | Xem: 666

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 29/08/2021 23:26 | Xem: 484

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 27/08/2021 08:30 | Xem: 520

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 16/08/2021 15:21 | Xem: 463

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 17/05/2021 08:02 | Xem: 579

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 10/05/2021 08:41 | Xem: 485

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 07/05/2021 08:02 | Xem: 484

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 26/04/2021 09:17 | Xem: 551

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 19/04/2021 08:18 | Xem: 509

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 12/04/2021 09:02 | Xem: 544

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 05/04/2021 13:55 | Xem: 553

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 05/04/2021 09:39 | Xem: 597

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 22/03/2021 11:52 | Xem: 506

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 08/03/2021 09:19 | Xem: 531

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2021 09:24 | Xem: 330

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 22/02/2021 08:05 | Xem: 318

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Ngày đăng: 25/01/2021 07:39 | Xem: 557

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Ngày đăng: 18/01/2021 10:00 | Xem: 578

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Ngày đăng: 13/01/2021 09:34 | Xem: 509

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

Ngày đăng: 04/01/2021 17:00 | Xem: 542

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53

Ngày đăng: 28/12/2020 07:57 | Xem: 330

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 24/12/2020 08:16 | Xem: 275

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 14/12/2020 09:23 | Xem: 325

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 07/12/2020 07:23 | Xem: 289

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 30/11/2020 14:21 | Xem: 270

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 27/11/2020 09:25 | Xem: 250

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2020 08:08 | Xem: 270

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 09/11/2020 07:26 | Xem: 340

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 02/11/2020 06:42 | Xem: 315

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 26/10/2020 08:17 | Xem: 345

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 276

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 375

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 11/10/2020 16:53 | Xem: 378

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 05/10/2020 14:27 | Xem: 352

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 29/09/2020 13:45 | Xem: 509

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 22/09/2020 11:05 | Xem: 533

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 14/09/2020 09:33 | Xem: 455

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 07/09/2020 07:47 | Xem: 420

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 24/08/2020 07:46 | Xem: 467

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 17/08/2020 08:22 | Xem: 470

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 11/08/2020 16:24 | Xem: 474

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 11/08/2020 16:21 | Xem: 450

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 27/07/2020 07:28 | Xem: 448

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 20/07/2020 07:24 | Xem: 507

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 13/07/2020 07:19 | Xem: 493

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 06/07/2020 07:40 | Xem: 517

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 29/06/2020 08:08 | Xem: 478

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 24/06/2020 16:31 | Xem: 481

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 15/06/2020 10:56 | Xem: 573

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 08/06/2020 07:33 | Xem: 513

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Ngày đăng: 01/06/2020 08:07 | Xem: 523

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Ngày đăng: 25/05/2020 07:48 | Xem: 517

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 18/05/2020 07:53 | Xem: 498

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 12/05/2020 07:39 | Xem: 497

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 04/05/2020 07:52 | Xem: 497

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 28/04/2020 14:07 | Xem: 546

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 20/04/2020 11:01 | Xem: 512

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 13/04/2020 14:53 | Xem: 511

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 06/04/2020 07:07 | Xem: 558

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 30/03/2020 07:22 | Xem: 554

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 23/03/2020 07:37 | Xem: 515

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 16/03/2020 06:58 | Xem: 537

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 09/03/2020 15:23 | Xem: 550

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 02/03/2020 09:21 | Xem: 563

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 24/02/2020 13:58 | Xem: 334

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 17/02/2020 14:22 | Xem: 352

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Ngày đăng: 10/02/2020 08:56 | Xem: 353

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Ngày đăng: 03/02/2020 07:34 | Xem: 338

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 20/01/2020 07:55 | Xem: 525

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 13/01/2020 14:24 | Xem: 543

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2020 09:31 | Xem: 537

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2020 16:47 | Xem: 543

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 23/12/2019 09:32 | Xem: 372

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 16/12/2019 07:25 | Xem: 335

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 09/12/2019 07:42 | Xem: 408

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2019 15:00 | Xem: 394

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 25/11/2019 08:25 | Xem: 363

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2019 07:12 | Xem: 340

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 11/11/2019 08:11 | Xem: 369

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 04/11/2019 08:52 | Xem: 352

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2019 07:51 | Xem: 379

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 17/10/2019 07:32 | Xem: 406

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 07/10/2019 09:02 | Xem: 380

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 30/09/2019 08:33 | Xem: 617

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2019 15:54 | Xem: 571

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 16/09/2019 09:33 | Xem: 600

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 09/09/2019 08:48 | Xem: 526

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 03/09/2019 08:33 | Xem: 545

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2019 07:51 | Xem: 543

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 19/08/2019 07:43 | Xem: 608

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 12/08/2019 07:30 | Xem: 627

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 05/08/2019 08:23 | Xem: 577

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 29/07/2019 08:02 | Xem: 592

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 22/07/2019 09:52 | Xem: 548

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 15/07/2019 08:12 | Xem: 552

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 08/07/2019 09:22 | Xem: 594

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 02/07/2019 08:33 | Xem: 561

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 27/06/2019 07:36 | Xem: 602

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 17/06/2019 10:04 | Xem: 554

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 10/06/2019 07:45 | Xem: 547

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 15/05/2019 07:46 | Xem: 642

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 07/05/2019 07:27 | Xem: 609

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 22/04/2019 15:52 | Xem: 590

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 16/04/2019 08:15 | Xem: 615

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 10/04/2019 16:04 | Xem: 612

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 01/04/2019 08:55 | Xem: 595

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 25/03/2019 08:33 | Xem: 603

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 18/03/2019 07:24 | Xem: 596

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 11/03/2019 07:44 | Xem: 606

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 04/03/2019 07:28 | Xem: 557

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2019 10:37 | Xem: 404

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 18/02/2019 07:41 | Xem: 402

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Ngày đăng: 28/01/2019 07:30 | Xem: 408

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 23/01/2019 16:01 | Xem: 591

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 21/01/2019 07:31 | Xem: 574

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2019 07:42 | Xem: 583

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2019 11:33 | Xem: 648

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 25/12/2018 07:23 | Xem: 425

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 17/12/2018 13:45 | Xem: 414

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 11/12/2018 10:20 | Xem: 413

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2018 09:17 | Xem: 424

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 26/11/2018 10:35 | Xem: 410

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 21/11/2018 07:55 | Xem: 410

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 14/11/2018 07:33 | Xem: 412

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 05/11/2018 07:41 | Xem: 400

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 29/10/2018 08:57 | Xem: 378

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2018 15:54 | Xem: 426

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 15/10/2018 07:39 | Xem: 425

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 08/10/2018 07:35 | Xem: 409

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 01/10/2018 08:33 | Xem: 631

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2018 09:36 | Xem: 577

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 17/09/2018 08:22 | Xem: 600

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 04/09/2018 08:18 | Xem: 551

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2018 10:00 | Xem: 622

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 21/08/2018 08:33 | Xem: 570

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 13/08/2018 10:43 | Xem: 616

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 06/08/2018 11:14 | Xem: 626

Hợp tác Doanh nghiệp

Hơn 1000 vị trí việc làm, 47 doanh nghiệp trực tiếp tham gia phỏng vấn tuyển dụng, tư vấn việc làm cho sinh viên, ký kết hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, doanh nghiệp trao học bổng, tìm kiếm giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo,… là những điểm nhấn ấn tượng trong Ngày hội việc làm năm 2024.

Ngày 17/04/2024, trường Đại học Thủ Dầu Một và Công ty TNHH Esuhai đã có buổi làm việc, thống nhất thiết lập quan hệ hợp tác về phát triển chương trình liên kết đào tạo tiếng Nhật và kỹ năng làm việc cho sinh viên; tuyển chọn sinh viên tham gia học tập, thực hành, làm việc tại Nhật Bản; giới thiệu sinh viên làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam.

Nhằm hỗ trợ quảng bá hình ảnh, thương hiệu, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp; đồng thời tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp với Nhà trường, giảng viên, sinh viên các Khoa, Viện trong các hoạt động tìm kiếm nơi thực hành, thực tập, việc làm và ứng tuyển vào những Doanh nghiệp phù hợp.

Ngày 01/03/2024, tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp đã gặp gỡ và đón tiếp đại diện Xelex Group đến thăm và làm việc.KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN