Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 25/10/2021 08:37 | Xem: 12

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 25/10/2021 08:35 | Xem: 9

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 18/10/2021 14:44 | Xem: 11

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 10/10/2021 21:13 | Xem: 20

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 04/10/2021 15:37 | Xem: 19

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 27/09/2021 08:34 | Xem: 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 22/09/2021 10:33 | Xem: 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 13/09/2021 11:30 | Xem: 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 08/09/2021 08:28 | Xem: 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 29/08/2021 23:26 | Xem: 43

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 27/08/2021 08:30 | Xem: 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 16/08/2021 15:21 | Xem: 40

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 17/05/2021 08:02 | Xem: 75

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 10/05/2021 08:41 | Xem: 49

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 07/05/2021 08:02 | Xem: 34

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 26/04/2021 09:17 | Xem: 57

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 19/04/2021 08:18 | Xem: 60

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 12/04/2021 09:02 | Xem: 62

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 05/04/2021 13:55 | Xem: 47

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 05/04/2021 09:39 | Xem: 100

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 22/03/2021 11:52 | Xem: 47

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 08/03/2021 09:19 | Xem: 60

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2021 09:24 | Xem: 59

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 22/02/2021 08:05 | Xem: 53

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Ngày đăng: 25/01/2021 07:39 | Xem: 71

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Ngày đăng: 18/01/2021 10:00 | Xem: 67

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Ngày đăng: 13/01/2021 09:34 | Xem: 58

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

Ngày đăng: 04/01/2021 17:00 | Xem: 56

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53

Ngày đăng: 28/12/2020 07:57 | Xem: 69

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 24/12/2020 08:16 | Xem: 59

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 14/12/2020 09:23 | Xem: 73

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 07/12/2020 07:23 | Xem: 74

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 30/11/2020 14:21 | Xem: 61

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 27/11/2020 09:25 | Xem: 67

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2020 08:08 | Xem: 64

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 09/11/2020 07:26 | Xem: 83

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 02/11/2020 06:42 | Xem: 66

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 26/10/2020 08:17 | Xem: 77

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 61

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 79

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 11/10/2020 16:53 | Xem: 93

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 05/10/2020 14:27 | Xem: 81

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 29/09/2020 13:45 | Xem: 93

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 22/09/2020 11:05 | Xem: 79

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 14/09/2020 09:33 | Xem: 69

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 07/09/2020 07:47 | Xem: 71

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 24/08/2020 07:46 | Xem: 84

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 17/08/2020 08:22 | Xem: 87

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 11/08/2020 16:24 | Xem: 86

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 11/08/2020 16:21 | Xem: 77

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 27/07/2020 07:28 | Xem: 82

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 20/07/2020 07:24 | Xem: 96

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 13/07/2020 07:19 | Xem: 82

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 06/07/2020 07:40 | Xem: 92

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 29/06/2020 08:08 | Xem: 92

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 24/06/2020 16:31 | Xem: 94

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 15/06/2020 10:56 | Xem: 99

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 08/06/2020 07:33 | Xem: 107

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Ngày đăng: 01/06/2020 08:07 | Xem: 103

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Ngày đăng: 25/05/2020 07:48 | Xem: 115

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 18/05/2020 07:53 | Xem: 112

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 12/05/2020 07:39 | Xem: 125

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 04/05/2020 07:52 | Xem: 117

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 28/04/2020 14:07 | Xem: 115

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 20/04/2020 11:01 | Xem: 121

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 13/04/2020 14:53 | Xem: 122

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 06/04/2020 07:07 | Xem: 106

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 30/03/2020 07:22 | Xem: 131

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 23/03/2020 07:37 | Xem: 115

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 16/03/2020 06:58 | Xem: 123

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 09/03/2020 15:23 | Xem: 126

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 02/03/2020 09:21 | Xem: 137

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 24/02/2020 13:58 | Xem: 122

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 17/02/2020 14:22 | Xem: 137

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Ngày đăng: 10/02/2020 08:56 | Xem: 134

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Ngày đăng: 03/02/2020 07:34 | Xem: 132

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 20/01/2020 07:55 | Xem: 125

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 13/01/2020 14:24 | Xem: 152

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2020 09:31 | Xem: 139

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2020 16:47 | Xem: 153

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 23/12/2019 09:32 | Xem: 168

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 16/12/2019 07:25 | Xem: 137

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 09/12/2019 07:42 | Xem: 181

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2019 15:00 | Xem: 189

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 25/11/2019 08:25 | Xem: 151

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2019 07:12 | Xem: 164

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 11/11/2019 08:11 | Xem: 146

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 04/11/2019 08:52 | Xem: 154

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2019 07:51 | Xem: 167

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 17/10/2019 07:32 | Xem: 195

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 07/10/2019 09:02 | Xem: 179

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 30/09/2019 08:33 | Xem: 184

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2019 15:54 | Xem: 174

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 16/09/2019 09:33 | Xem: 191

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 09/09/2019 08:48 | Xem: 164

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 03/09/2019 08:33 | Xem: 163

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2019 07:51 | Xem: 163

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 19/08/2019 07:43 | Xem: 199

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 12/08/2019 07:30 | Xem: 200

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 05/08/2019 08:23 | Xem: 189

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 29/07/2019 08:02 | Xem: 187

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 22/07/2019 09:52 | Xem: 167

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 15/07/2019 08:12 | Xem: 167

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 08/07/2019 09:22 | Xem: 175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 02/07/2019 08:33 | Xem: 166

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 27/06/2019 07:36 | Xem: 204

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 17/06/2019 10:04 | Xem: 178

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 10/06/2019 07:45 | Xem: 159

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 15/05/2019 07:46 | Xem: 233

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 07/05/2019 07:27 | Xem: 198

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 22/04/2019 15:52 | Xem: 200

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 16/04/2019 08:15 | Xem: 225

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 10/04/2019 16:04 | Xem: 218

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 01/04/2019 08:55 | Xem: 207

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 25/03/2019 08:33 | Xem: 199

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 18/03/2019 07:24 | Xem: 197

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 11/03/2019 07:44 | Xem: 210

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 04/03/2019 07:28 | Xem: 206

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2019 10:37 | Xem: 207

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 18/02/2019 07:41 | Xem: 203

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Ngày đăng: 28/01/2019 07:30 | Xem: 206

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 23/01/2019 16:01 | Xem: 204

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 21/01/2019 07:31 | Xem: 183

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2019 07:42 | Xem: 189

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2019 11:33 | Xem: 231

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 25/12/2018 07:23 | Xem: 211

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 17/12/2018 13:45 | Xem: 209

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 11/12/2018 10:20 | Xem: 215

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2018 09:17 | Xem: 199

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 26/11/2018 10:35 | Xem: 200

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 21/11/2018 07:55 | Xem: 209

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 14/11/2018 07:33 | Xem: 196

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 05/11/2018 07:41 | Xem: 209

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 29/10/2018 08:57 | Xem: 195

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2018 15:54 | Xem: 228

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 15/10/2018 07:39 | Xem: 229

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 08/10/2018 07:35 | Xem: 234

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 01/10/2018 08:33 | Xem: 234

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2018 09:36 | Xem: 203

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 17/09/2018 08:22 | Xem: 225

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 04/09/2018 08:18 | Xem: 189

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2018 10:00 | Xem: 212

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 21/08/2018 08:33 | Xem: 216

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 13/08/2018 10:43 | Xem: 209

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 06/08/2018 11:14 | Xem: 213

Tin tức

Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, Bình Dương trở thành “điểm nóng” dịch bệnh Covid-19 cả nước. Số ca nhiễm không ngừng tăng, mọi nguồn lực xã hội được huy động tối đa để hỗ trợ tuyến đầu chống dịch. Trong đợt dịch bệnh này, trường Đại học (ĐH) Thủ Dầu Một đã triển khai một mùa hè xanh đặc biệt, huy động sự tham gia của hơn 1.000 lượt cán bộ giảng viên, sinh viên thuộc nhiều đội hình “tác chiến” khác nhau để hỗ trợ tỉnh chống dịch.

Hòa trong không khí nhập học của Tân sinh viên cả nước, từ ngày 02 - 03/10/2021 Trường Đại học Thủ Dầu Một đã tổ chức Chào đón Tân sinh viên Khóa 2021 nhập học.

Từ ngày 20 - 22.8.2021, Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp đã tham gia chương trình Sinh hoạt Công dân - Sinh viên trực tuyến đầu năm, gặp gỡ các bạn sinh viên khóa 2018, 2019 và 2020 để cùng trao đổi, chia sẻ và giải đáp những thắc mắc có liên quan đến định hướng nghề nghiệp, các hoạt động khởi nghiệp cũng như các hoạt động do Trung tâm phụ trách. Đây là một trong những hoạt động thường niên Trung tâm tham gia vào đầu mỗi năm học.

Từ ngày 29 - 31/3/2021, Hội nghị tổng kết dự án V2WORK và phiên họp thường niên của mạng lưới VEES_Net đã chính thức diễn ra tại Nha Trang với sự tham dự của đại diện trường ĐH Thủ Dầu Một, TS. Ngô Hồng Điệp - Phó hiệu trưởng nhà trường cùng đoàn công tác.KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN