Trung tâm Dịch vụ, Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi Nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

Báo cáo kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2020 (sau 1 năm)

Ngày đăng: 22/03/2022 10:11 | Xem: 1065

BÁO CÁO TÌNH HÌNH LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP 2017 THEO CÔNG VĂN 2919/BGDĐT-GDĐH NGÀY 10/07/2017 CỦA BỘ GDĐT

Ngày đăng: 06/06/2019 16:51 | Xem: 973

Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (sau 1 năm) theo Công văn 2919/BGDĐT-GDĐH ngày 10/7/2017 của Bộ GD&ĐT)

Ngày đăng: 09/01/2018 00:00 | Xem: 1183

Báo cáo Sở Lao động và Thương binh - Xã hội tỉnh Bình Dương (theo nội dung Công văn 3328/SLĐTBXH-VL.ATLĐ v/v giải quyết việc làm cho sinh viên tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương)

Ngày đăng: 23/11/2017 09:37 | Xem: 1144

Phiếu phỏng vấn 2017 về việc khảo sát ý kiến doanh nghiệp về người lao động là sinh viên tốt nghiệp năm 2016 (sau 1 năm)

Ngày đăng: 09/10/2017 15:50 | Xem: 1099

Phiếu phỏng vấn 2017 về tình hình việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2016 (sau 1 năm)

Ngày đăng: 09/10/2017 15:44 | Xem: 943

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NĂM 2016 (TỐT NGHIỆP SAU 06 THÁNG)

Ngày đăng: 29/12/2016 10:16 | Xem: 1673

BÁO CÁO TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT NĂM 2015

Ngày đăng: 29/12/2016 10:06 | Xem: 1382

TIN TỨC TDMU

Nghỉ lễ dịp kỷ niệm 49 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam - thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5

Từ ngày 01/04 đến ngày 25/06/2024, trường Đại học Thủ Dầu Một tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 theo phương thức xét học bạ và xét tuyển học sinh giỏi.KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN