Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

Chức năng - Nhiệm vụ

19/03/2019 03:20     7637

      Trung tâm được thành lập theo Quyết định 394/QĐ-ĐHTDM ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một và Quyết định số 10/QĐ-HĐTr ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc đổi tên gọi Trung tâm Thị trường Lao động và Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một.

       Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của Trường và pháp luật.

       Tên gọi và địa chỉ:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp.

- Tên tiếng Anh: Center for Enterprise Cooperation and Entrepreneurship, viết tắt là: CECE.

- Logo trung tâm: 

- Địa chỉ: số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3865866.
  Đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm gồm 03 người, trong đó: 01 Giám đốc và 02 chuyên viên.

Các hoạt động chính của Trung tâm bao gồm:

- Phát triển bền vững mối quan hệ gắn kết các doanh nghiệp với nhà trường.

- Dự báo nhu cầu, xu thế và những yêu cầu của thị trường lao động với những ngành nghề mới

- Tìm kiếm việc làm cho sinh viên của trường

- Điều phối và đẩy mạnh các hoạt động Khởi nghiệp trong sinh viên và giảng viên của trường

- Tham gia các dự án trong và ngoài nước theo chức năng và nhiệm vụ của trung tâm.

- Hỗ trợ sinh viên thi giấy phép lái xe (GPLX) hạng A1, B2, C.

-  Phối hợp với các đơn vị chức năng các công việc khác theo yêu cầu.


Các Chức năng - Nhiệm vụ của Trung tâm bao gồm
*Chức năng:

Là đơn vị chuyên trách thực hiện nhiệm vụ tham mưu Lãnh đạo Trường tổ chức và thực hiện các hoạt động gắn kết, hợp tác giữa Nhà trường với doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ công tác đào tạo nguồn nhân lực của Nhà trường đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; tổ chức các hoạt động khởi nghiệp của trường, cụ thể như sau:

  1. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động gắn kết giữa Nhà trường với doanh nghiệp, các tổ chức chính trị xã hội liên quan đến thị trường lao động, các hoạt động khởi nghiệp, hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm cho sinh viên. 
  2. Tham mưu Lãnh đạo Trường và hỗ trợ các khoa, chương trình đào tạo  trong các hoạt động đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội.
  3. Tìm kiếm, huy động, tiếp nhận tài trợ các nguồn lực (nhân lực, thiết bị, tài chính) của doanh nghiệp và các tổ chức xã hội nhằm hỗ trợ học bổng và nhu cầu học tập của sinh viên.

*Nhiệm vụ:

Nhiệm vụ chung: 

- Xây dựng, mở rộng và phát triển bền vững mối quan hệ gắn kết các doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm hỗ trợ hoạt động của Trường theo tầm nhìn và sứ mạng của Trường.

- Tìm kiếm thị trường lao động trong và ngoài nước để tạo việc làm (toàn thời gian và bán thời gian cho sinh viên, sinh viên tốt nghiệp của Trường.

- Dự báo nhu cầu, xu thế và những yêu cầu của thị trường lao động với những ngành nghề mới từ đó khuyến cáo điều chỉnh công tác đào tạo của Trường.

- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của Trường.

- Điều phối và đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp trong sinh viên và giảng viên Trường.

- Tham gia các dự án trong và ngoài nước theo chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm.

- Hỗ trợ sinh viên thi giấy phép lái xe A1, B2, C.

- Quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Trường.

Nhiệm vụ cụ thể: 
1. Quan hệ với doanh nghiệp

- Tìm kiếm, thiết lập mối quan hệ toàn diện, bền vững giữa Trường (các Khoa, các chương trình đào tạo…) với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước nhằm hợp tác và hỗ trợ trong đào tạo, khởi nghiệp cho sinh viên, giảng viên.

- Tổ chức thực hiện công tác tư vấn việc làm; giới thiệu và làm cầu nối cung ứng sinh viện, cựu sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp cho các cơ quan, doanh nghiệp có nhu cầu.

- Phối hợp các Trung tâm trực thuộc trường giới thiệu và cung cấp các khóa đào tạo ngắn hạn đến doanh nghiệp có nhu cầu bồi dưỡng nâng cao nguồn nhân lực tại doanh nghiệp.

- Tổ chức vận động các nguồn tài trợ quỹ học bổng, tiếp nhận các nguồn tài trợ học bổng, trợ cấp khó khăn cho sinh viên từ các doanh nghiệp.

- Giới thiệu nguồn nhân lực chất lượng cao theo yêu cầu của doanh nghiệp.

- Thống kê các cơ quan, doanh nghiệp có quan hệ với Trường trong nhiệm vụ đào tạo đáp ứng yêu cầu xã hội.

- Thiết lập, xây dựng cơ sở dữ liệu về việc làm, thông tin hai chiều giữa Trường với các tổ chức, cá nhân sử dụng lao động, cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp theo ngành nghề hàng năm để tư vấn và giới thiệu phù hợp với các đơn vị, cá nhân có nhu cầu sử dụng lao động.

- Phối kết hợp các Khoa, đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép giới thiệu, tổ chức cho sinh viên thực tập, làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng.

- Quản lý Câu lạc bộ Doanh nghiệp đồng hành cùng Trường Đại học Thủ Dầu Một.

2. Định hướng nghề nghiệp và hỗ trợ sinh viên

- Phối hợp các Khoa, chương trình đào tạo, doanh nghiệp tổ chức hoạt động ngoại khóa, giao lưu giúp người học bổ sung kiến thức, các kỹ năng nghề nghiệp, thái độ phù hợp với văn hóa tại doanh nghiệp định kì và theo nhu cầu của các bên liên quan.

- Tổ chức, tham gia các chương trình giao lưu, hội thảo, hội nghị, các phiên giao dịch, ngày hội việc làm hàng năm tại trường và các cơ quan, doanh nghiệp.

- Tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho người học về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; tư vấn về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước.

3. Thực hành, Thực tập

- Giới thiệu doanh nghiệp trong và ngoài nước cho các Khoa, chương trình đào tạo khi có nhu cầu tham quan, thực tập, thực tế.

- Hỗ trợ địa điểm thực tập cho sinh viên theo kế hoạch đào tạo của Khoa, chương trình đào tạo theo nhu cầu của doanh nghiệp.

- Phối hợp doanh nghiệp giám sát quá trình thực tập của sinh viên thực tập tại các địa điểm được trung tâm giới thiệu.

- Phối hợp doanh nghiệp trong và ngoài nước, Khoa, chương trình đào tạo tổ chức các chương trình tham quan, thực hành, thực tập trong và ngoài chương trình đào tạo.

4. Khảo sát

- Khảo sát tình hình việc làm của người học tốt nghiệp sau 3-6-9-12 tháng, các năm (theo yêu cầu) và cung cấp số liệu thống kê theo yêu cầu các bên liên quan.

- Khảo sát nhà tuyển dụng về khả năng đáp ứng về kiến thức, kĩ năng và thái độ của người lao động là sinh viên tốt nghiệp của trường.

- Khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp, thị trường lao động trong khu vực, cả nước… tham mưu Lãnh đạo Trường trong việc điều chỉnh, bổ sung, chương trình đào tạo phù hợp với yêu cầu của đơn vị sử dụng lao động, xây dựng ngành đào tạo mới gắn với giai đoạn phát triển của xã hội.

- Khảo sát nhu cầu hỗ trợ, cung cấp thông tin thị trường lao động, các khóa học khởi nghiệp, tham gia các buổi giao lưu với doanh nghiệp theo chủ đề trong sinh viên để lập kế hoạch hoạt động trung tâm đạt hiệu quả cao.

- Xây dựng, cập nhật các mẫu phiếu khảo sát phù hợp và triển khai khảo sát trên các phương tiện: Website, Fanpage, Edusoft…

- Xử lý dữ liệu và báo cáo thống kê các khảo sát.

5. Khởi nghiệp

Điều phối, tổ chức các hoạt động khởi nghiệp, cụ thể:

- Tham mưu xây dựng đội ngũ giảng viên nguồn giảng dạy học phần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho sinh viên trong toàn trường.

- Phối hợp các Khoa, đơn vị trong và ngoài trường xây dựng đội ngũ cố vấn về chuyên môn cho các dự án khởi nghiệp trong sinh viên.

- Tổ chức các buổi giao lưu nhằm nâng cao nhận thức về khởi nghiệp, các khóa học khởi nghiệp để trang bị kiến thức, công cụ trong hoạt động khởi  cho giảng viên, sinh viên trong trường.

- Phối hợp các Khoa, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên, các đơn vị trong và ngoài trường tổ chức cuộc thi về Khởi nghiệp cho sinh viên nhằm tuyển chọn các dự án tham dự các cuộc thi khởi nghiệp quốc gia hàng năm.

- Tư vấn tổ chức các hoạt động ươm tạo các dự án đoạt giải các cuộc thi.

- Xây dựng Quỹ phục vụ, hỗ trợ các hoạt động truyền thông, đào tạo, ươm tạo dự án khởi nghiệp trong sinh viên.

- Quản lý hoạt động Câu lạc bộ Khởi nghiệp Trường.

6. Quan hệ với các đơn vị trực thuộc trường

- Phối hợp với phòng Đào tạo, các Khoa tổ chức các hoạt động kiến tập, thực tập giúp người học bổ sung kiến thức thực tế và các kỹ năng cần thiết để sau khi tốt nghiệp sinh viên đáp ứng yêu cầu công việc phù hợp với ngành được đào tạo.

- Phối hợp các Khoa, Phòng Công tác sinh viên, Đoàn Trường cung cấp cho sinh viên các thông tin tuyển dụng từ các cơ quan, doanh nghiệp.

- Phối hợp với phòng Đào tạo, Văn phòng, Công tác sinh viên và các Khoa xây dựng cơ sở dữ liệu về sinh viên tốt nghiệp theo từng năm học tìm được việc làm theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng khác tổ chức các cuộc giao lưu, hội thảo, hội nghị, hoạt động ngoại khóa, ngày hội về việc làm.

- Phối hợp các đơn vị trong Trường triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên có nhu cầu tìm việc làm và những hoạt động khác liên quan đến chức năng và nhiệm vụ của trung tâm trong từng thời điểm cụ thể.

 
Giám đốc Trung tâm