Trung tâm Dịch vụ, Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi Nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

Giới thiệu chung

19/03/2019 03:19     9225

 

Trung tâm được thành lập theo Quyết định 394/QĐ-ĐHTDM ngày 11 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ Dầu Một và Quyết định số 1405/QĐ-ĐHTDM ngày 25 tháng 9 năm 2018,  Quyết định số 10/QĐ-HĐTr ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Thủ Dầu Một về việc đổi tên gọi từ Trung tâm Thị trường Lao động và Khởi nghiệp thành Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp thuộc Trường Đại học Thủ Dầu Một.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của Trường và pháp luật.

Tên gọi và địa chỉ:

- Tên tiếng Việt: Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp.

- Tên tiếng Anh: Center for Enterprise Cooperation and Entrepreneurship, viết tắt là: CECE.

- Logo trung tâm:

- Địa chỉ: số 06, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Điện thoại: (0274) 3865866.

- Đội ngũ cán bộ, viên chức Trung tâm gồm 05 người, trong đó: 01 Giám đốc và 04 chuyên viên.

Các hoạt động chính:

- Phát triển bền vững mối quan hệ gắn kết các doanh nghiệp với nhà trường.

- Dự báo nhu cầu, xu thế và những yêu cầu của thị trường lao động với những ngành nghề mới

- Tìm kiếm việc làm cho sinh viên của trường

- Điều phối và đẩy mạnh các hoạt động Khởi nghiệp trong sinh viên và giảng viên của trường

- Tham gia các dự án trong và ngoài nước theo chức năng và nhiệm vụ của trung tâm.