Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

Cơ cấu tổ chức

19/03/2019 03:20     6038

 

STT THÔNG TIN NHIỆM VỤ
1

 ThS.Trương Thị Thủy Tiên
 Chức vụ: Giám đốc


 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: tienttt@tdmu.edu.vn

     Điều hành và chịu trách nhiệm  chung về mọi hoạt động của Trung  tâm; hướng dẫn đôn đốc cán bộ,  viên chức thực hiện tốt chức trách  nhiệm vụ theo quy định của đơn vị.
2  Nguyễn Ngọc Trâm
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: tramnn@tdmu.edu.vn

 

- Hỗ trợ, tìm kiếm địa điểm thực tập, thực hành cho sinh viên.

- Thu thập dữ liệu thông tin sinh viên trước khi tốt nghiệp.

- Thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp qua điện thoại, online và thống kê dữ liệu khảo sát.

- Thực hiện khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng lao động về sinh viên sau tốt nghiệp qua điện thoại, online và thống kê dữ liệu khảo sát.

- Tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên, cựu sinh viên.

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký dự thi giấy phép lái xe (hàng ngày).

- Hỗ trợ doanh nghiệp: đến tuyển dụng trực tiếp tại trung tâm, qua email.

- Lập báo cáo thống kê tình hình việc làm theo mẫu biểu của các đơn vị trong và ngoài trường.

- Phục vụ các nhiệm vụ kiểm định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

- Thực hiện các công việc trong dự án V2WORK.

3  Phạm Chí Trọng
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: trongpc@tdmu.edu.vn
- Triển khai các kế hoạch tổ chức hoạt động khởi nghiệp tại trường.
- Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo về khởi nghiệp, công dân tích cực và theo dõi lớp học.
- Theo dõi kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp; Tiếp nhận dự án dự thi, đề xuất các cố vấn, theo dõi tiến độ dự án, hỗ trợ các dự án thực hiện các nhiệm vụ.
- Triển khai các hoạt động giao lưu khởi nghiệp cho sinh viên.
- Tham gia phát triển mạng lưới về khởi nghiệp trong và ngoài trường: doanh nghiệp khởi nghiệp, cố vấn...thông qua các buổi hội thảo, giao lưu, các khóa TOT về khởi nghiệp.
- Hỗ trợ các hoạt động khảo sát: tình hình việc làm, nhu cầu tuyển dụng.
- Khảo sát nhu cầu sinh viên về các khóa học khởi nghiệp, tham gia hội thảo, giao lưu...

 

- Về hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các hoạt động của nhà trường và giới thiệu việc làm, tuyển dụng thực tập của doanh nghiệp đến sinh viên Trường, vui lòng liên hệ:

SĐT: 0274 3 865 866

Email: lmc@tdmu.edu.vn