Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

Cơ cấu tổ chức

19/03/2019 03:20     9663

 

STT THÔNG TIN
1

 ThS. Phạm Thanh Dũng
 Chức vụ: Giám đốc


 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: dungpt@tdmu.edu.vn

2

 ThS. Trương Thị Thuỷ Tiên
 Chức vụ: Phó Giám đốc


 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: tienttt@tdmu.edu.vn

3  ThS. Trịnh Ngọc Hoàng
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: hoangtn@tdmu.edu.vn
4  Nguyễn Ngọc Trâm
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: tramnn@tdmu.edu.vn
5  ThS. Phạm Chí Trọng
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: trongpc@tdmu.edu.vn
6

 ThS. Huỳnh Ngọc Vân Anh
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: anhhnv@tdmu.edu.vn