Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

Cơ cấu tổ chức

19/03/2019 03:20     8053

 

STT THÔNG TIN NHIỆM VỤ
1

 ThS. Lê Văn Hải
 Chức vụ: Giám đốc


 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: hailv@tdmu.edu.vn

Điều hành và chịu trách nhiệm  chung về mọi hoạt động của Trung tâm; hướng dẫn đôn đốc cán bộ, viên chức thực hiện tốt chức trách  nhiệm vụ theo quy định của đơn vị.
2  ThS. Trịnh Ngọc Hoàng
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: hoangtn@tdmu.edu.vn

- Hỗ trợ doanh nghiệp kết nối với các hoạt động của nhà trường. 

- Hỗ trợ doanh nghiệp: đến tuyển dụng trực tiếp tại trung tâm, qua email.

Hỗ trợ, tư vấn, tìm kiếm địa điểm thực tập, thực hành, giới thiệu việc làm toàn thời gian và bán thời gian cho sinh viên.

- Thực hiện khảo sát nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hàng năm.

- Thực hiện khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng lao động về sinh viên sau tốt nghiệp và thống kê dữ liệu khảo sát.

- Thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng

- Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Trung tâm phân công

3  Nguyễn Ngọc Trâm
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: tramnn@tdmu.edu.vn

- Thu thập dữ liệu thông tin sinh viên tốt nghiệp: Thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp qua điện thoại, online và thống kê dữ liệu khảo sát.

- Lập báo cáo thống kê tình hình việc làm theo mẫu biểu của các đơn vị trong và ngoài trường.

- Hỗ trợ các nhiệm vụ kiểm định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

- Thực hiện các công việc trong mạng lưới VEES-Net.

- Thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng

- Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Trung tâm phân công

4  Phạm Chí Trọng
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: trongpc@tdmu.edu.vn

Triển khai các kế hoạch tổ chức hoạt động khởi nghiệp tại trường:
- Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo về khởi nghiệp, công dân tích cực và theo dõi lớp học.
- Theo dõi kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp; Tiếp nhận dự án dự thi, đề xuất các cố vấn, theo dõi tiến độ dự án, hỗ trợ các dự án thực hiện các nhiệm vụ.
- Triển khai các hoạt động giao lưu khởi nghiệp cho sinh viên.
- Tham gia phát triển mạng lưới về khởi nghiệp trong và ngoài trường: doanh nghiệp khởi nghiệp, cố vấn...thông qua các buổi hội thảo, giao lưu, các khóa TOT về khởi nghiệp.
- Khảo sát nhu cầu sinh viên về các khóa học khởi nghiệp, tham gia hội thảo, giao lưu...

- Thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng

- Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Trung tâm phân công

5

 Hoàng Lê Bửu
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: buuhl@tdmu.edu.vn

- Tiếp nhận, xử lý thông tin Doanh nghiệp liên hệ việc làm

- Cập nhật thông tin tuyển dụng lên các trang của Trung tâm

- Hỗ trợ hoạt động tìm kiếm địa điểm thực tập cho sinh viên

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

- Hỗ trợ theo dõi Cổng thông tin việc làm Online

- Thực hiện công tác kiểm định, đảm bảo chất lượng

- Thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo Trung tâm phân công