Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

Cơ cấu tổ chức

19/03/2019 03:20     5048

 

STT THÔNG TIN NHIỆM VỤ
1

 ThS.Trương Thị Thủy Tiên
 Chức vụ: Giám đốc


 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: tienttt@tdmu.edu.vn

     Điều hành và chịu trách nhiệm  chung về mọi hoạt động của Trung  tâm; hướng dẫn đôn đốc cán bộ,  viên chức thực hiện tốt chức trách  nhiệm vụ theo quy định của đơn vị.
2  Tất Trung
Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: (0274) 3.865866
Email: trungt@tdmu.edu.vn

- Quản lý Website, Fanpage
- Tiếp nhận và xử lý thông tin tuyển dụng từ các  doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng.

- Hỗ trợ sinh viên trong việc đăng ký thi GPLX hạng A1, B2, C.
 - Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội việc làm, các phên giao dịch việc làm.
- Phối hợp hỗ trợ địa điểm thực tập và các vấn đề liên quan đến công tác thực tập, thực hành của các Khoa.

 - Khảo sát tình hình việc làm của cựu  sinh viên ý kiến doanh nghiệp về người  lao động là sinh viên của trường.
- Tham gia các hoạt động theo sự phân  công của Giám đốc

3  Nguyễn Ngọc Trâm
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: tramnn@tdmu.edu.vn

 

- Hỗ trợ, tìm kiếm địa điểm thực tập, thực hành cho sinh viên.

- Thu thập dữ liệu thông tin sinh viên trước khi tốt nghiệp.

- Thực hiện khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp qua điện thoại, online và thống kê dữ liệu khảo sát.

- Thực hiện khảo sát đánh giá của nhà tuyển dụng lao động về sinh viên sau tốt nghiệp qua điện thoại, online và thống kê dữ liệu khảo sát.

- Tư vấn giới thiệu việc làm cho sinh viên, cựu sinh viên.

- Hướng dẫn sinh viên đăng ký dự thi giấy phép lái xe (hàng ngày).

- Hỗ trợ doanh nghiệp: đến tuyển dụng trực tiếp tại trung tâm, qua email.

- Lập báo cáo thống kê tình hình việc làm theo mẫu biểu của các đơn vị trong và ngoài trường.

- Phục vụ các nhiệm vụ kiểm định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trung tâm.

- Thực hiện các công việc trong dự án V2WORK.

4  Phạm Chí Trọng
 Chức vụ: Chuyên viên

 Điện thoại: (0274) 3.865866
 Email: trongpc@tdmu.edu.vn
- Triển khai các kế hoạch tổ chức hoạt động khởi nghiệp tại trường.
- Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo về khởi nghiệp, công dân tích cực và theo dõi lớp học.
- Theo dõi kế hoạch tổ chức cuộc thi khởi nghiệp; Tiếp nhận dự án dự thi, đề xuất các cố vấn, theo dõi tiến độ dự án, hỗ trợ các dự án thực hiện các nhiệm vụ.
- Triển khai các hoạt động giao lưu khởi nghiệp cho sinh viên.
- Tham gia phát triển mạng lưới về khởi nghiệp trong và ngoài trường: doanh nghiệp khởi nghiệp, cố vấn...thông qua các buổi hội thảo, giao lưu, các khóa TOT về khởi nghiệp.
- Hỗ trợ các hoạt động khảo sát: tình hình việc làm, nhu cầu tuyển dụng.
- Khảo sát nhu cầu sinh viên về các khóa học khởi nghiệp, tham gia hội thảo, giao lưu...