Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 17/05/2021 08:02 | Xem: 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 10/05/2021 08:41 | Xem: 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 07/05/2021 08:02 | Xem: 15

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 26/04/2021 09:17 | Xem: 28

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 19/04/2021 08:18 | Xem: 38

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 12/04/2021 09:02 | Xem: 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 05/04/2021 13:55 | Xem: 30

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 05/04/2021 09:39 | Xem: 49

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 22/03/2021 11:52 | Xem: 24

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 08/03/2021 09:19 | Xem: 37

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2021 09:24 | Xem: 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 22/02/2021 08:05 | Xem: 31

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04

Ngày đăng: 25/01/2021 07:39 | Xem: 46

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03

Ngày đăng: 18/01/2021 10:00 | Xem: 42

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

Ngày đăng: 13/01/2021 09:34 | Xem: 32

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

Ngày đăng: 04/01/2021 17:00 | Xem: 36

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53

Ngày đăng: 28/12/2020 07:57 | Xem: 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 24/12/2020 08:16 | Xem: 39

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 14/12/2020 09:23 | Xem: 51

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 07/12/2020 07:23 | Xem: 48

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 30/11/2020 14:21 | Xem: 45

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 27/11/2020 09:25 | Xem: 49

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2020 08:08 | Xem: 42

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 09/11/2020 07:26 | Xem: 59

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 02/11/2020 06:42 | Xem: 49

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 26/10/2020 08:17 | Xem: 54

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 44

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 19/10/2020 07:33 | Xem: 51

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 11/10/2020 16:53 | Xem: 69

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 05/10/2020 14:27 | Xem: 61

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 29/09/2020 13:45 | Xem: 70

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 22/09/2020 11:05 | Xem: 60

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 14/09/2020 09:33 | Xem: 52

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 07/09/2020 07:47 | Xem: 54

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 24/08/2020 07:46 | Xem: 59

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 17/08/2020 08:22 | Xem: 69

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 11/08/2020 16:24 | Xem: 69

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 11/08/2020 16:21 | Xem: 61

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 27/07/2020 07:28 | Xem: 64

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 20/07/2020 07:24 | Xem: 73

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 13/07/2020 07:19 | Xem: 64

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 06/07/2020 07:40 | Xem: 72

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 29/06/2020 08:08 | Xem: 73

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 24/06/2020 16:31 | Xem: 77

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 15/06/2020 10:56 | Xem: 75

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 08/06/2020 07:33 | Xem: 87

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 23

Ngày đăng: 01/06/2020 08:07 | Xem: 88

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22

Ngày đăng: 25/05/2020 07:48 | Xem: 94

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

Ngày đăng: 18/05/2020 07:53 | Xem: 97

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 12/05/2020 07:39 | Xem: 106

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 04/05/2020 07:52 | Xem: 100

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 18

Ngày đăng: 28/04/2020 14:07 | Xem: 96

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 20/04/2020 11:01 | Xem: 102

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 13/04/2020 14:53 | Xem: 105

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 06/04/2020 07:07 | Xem: 88

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 30/03/2020 07:22 | Xem: 113

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 23/03/2020 07:37 | Xem: 99

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 16/03/2020 06:58 | Xem: 104

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 09/03/2020 15:23 | Xem: 106

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 02/03/2020 09:21 | Xem: 116

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 24/02/2020 13:58 | Xem: 101

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 17/02/2020 14:22 | Xem: 115

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 7

Ngày đăng: 10/02/2020 08:56 | Xem: 116

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 6

Ngày đăng: 03/02/2020 07:34 | Xem: 114

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 20/01/2020 07:55 | Xem: 107

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 13/01/2020 14:24 | Xem: 132

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2020 09:31 | Xem: 120

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2020 16:47 | Xem: 131

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 23/12/2019 09:32 | Xem: 153

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 16/12/2019 07:25 | Xem: 121

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 09/12/2019 07:42 | Xem: 164

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2019 15:00 | Xem: 171

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 25/11/2019 08:25 | Xem: 134

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 19/11/2019 07:12 | Xem: 148

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 11/11/2019 08:11 | Xem: 131

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 04/11/2019 08:52 | Xem: 140

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2019 07:51 | Xem: 151

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 17/10/2019 07:32 | Xem: 175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 07/10/2019 09:02 | Xem: 164

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 30/09/2019 08:33 | Xem: 166

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2019 15:54 | Xem: 161

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 16/09/2019 09:33 | Xem: 172

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

Ngày đăng: 09/09/2019 08:48 | Xem: 149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 03/09/2019 08:33 | Xem: 148

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2019 07:51 | Xem: 149

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 19/08/2019 07:43 | Xem: 184

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 12/08/2019 07:30 | Xem: 187

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 05/08/2019 08:23 | Xem: 175

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 31

Ngày đăng: 29/07/2019 08:02 | Xem: 172

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30

Ngày đăng: 22/07/2019 09:52 | Xem: 150

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

Ngày đăng: 15/07/2019 08:12 | Xem: 154

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

Ngày đăng: 08/07/2019 09:22 | Xem: 160

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

Ngày đăng: 02/07/2019 08:33 | Xem: 148

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 26

Ngày đăng: 27/06/2019 07:36 | Xem: 189

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

Ngày đăng: 17/06/2019 10:04 | Xem: 165

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

Ngày đăng: 10/06/2019 07:45 | Xem: 146

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

Ngày đăng: 15/05/2019 07:46 | Xem: 218

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

Ngày đăng: 07/05/2019 07:27 | Xem: 186

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17

Ngày đăng: 22/04/2019 15:52 | Xem: 185

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 16

Ngày đăng: 16/04/2019 08:15 | Xem: 208

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 15

Ngày đăng: 10/04/2019 16:04 | Xem: 203

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

Ngày đăng: 01/04/2019 08:55 | Xem: 191

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

Ngày đăng: 25/03/2019 08:33 | Xem: 184

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

Ngày đăng: 18/03/2019 07:24 | Xem: 182

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11

Ngày đăng: 11/03/2019 07:44 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

Ngày đăng: 04/03/2019 07:28 | Xem: 188

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 9

Ngày đăng: 01/03/2019 10:37 | Xem: 190

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 8

Ngày đăng: 18/02/2019 07:41 | Xem: 187

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 5

Ngày đăng: 28/01/2019 07:30 | Xem: 190

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 4

Ngày đăng: 23/01/2019 16:01 | Xem: 188

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 3

Ngày đăng: 21/01/2019 07:31 | Xem: 169

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 2

Ngày đăng: 07/01/2019 07:42 | Xem: 176

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 1

Ngày đăng: 02/01/2019 11:33 | Xem: 215

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 52

Ngày đăng: 25/12/2018 07:23 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51

Ngày đăng: 17/12/2018 13:45 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 50

Ngày đăng: 11/12/2018 10:20 | Xem: 198

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49

Ngày đăng: 03/12/2018 09:17 | Xem: 183

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 48

Ngày đăng: 26/11/2018 10:35 | Xem: 182

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47

Ngày đăng: 21/11/2018 07:55 | Xem: 191

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 46

Ngày đăng: 14/11/2018 07:33 | Xem: 180

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 45

Ngày đăng: 05/11/2018 07:41 | Xem: 192

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 44

Ngày đăng: 29/10/2018 08:57 | Xem: 177

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43

Ngày đăng: 22/10/2018 15:54 | Xem: 215

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 42

Ngày đăng: 15/10/2018 07:39 | Xem: 213

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 41

Ngày đăng: 08/10/2018 07:35 | Xem: 217

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40

Ngày đăng: 01/10/2018 08:33 | Xem: 219

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 39

Ngày đăng: 24/09/2018 09:36 | Xem: 184

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 38

Ngày đăng: 17/09/2018 08:22 | Xem: 210

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Ngày đăng: 04/09/2018 08:18 | Xem: 170

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 35

Ngày đăng: 27/08/2018 10:00 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 34

Ngày đăng: 21/08/2018 08:33 | Xem: 198

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 33

Ngày đăng: 13/08/2018 10:43 | Xem: 194

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 32

Ngày đăng: 06/08/2018 11:14 | Xem: 196

Khởi nghiệp

𝐓𝐎𝐏 𝟏𝟎 ý tưởng xuất sắc nhất cuộc thi sinh viên Trường Đại học Thủ Dầu Một với ý tưởng khởi nghiệp 𝐓𝐄𝐂.𝟐𝟎𝟐𝟏🚀 đã chính thức lộ diện với những ý tưởng đầy sáng tạo, độc đáo và tiềm năng

Để giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận vốn được thuận lợi, các tổ chức tín dụng cần đơn giản hóa quy trình cho vay và có tư vấn, hướng dẫn chi tiết để doanh nghiệp có thể dễ dàng nắm bắt.

Thông thường thời gian pitching chỉ diễn ra trong vòng 3 phút – 5 phút hoặc nhiều nhất là 10 phút. Kinh nghiệm cho thấy thì thường thời gian khoảng tầm 5 phút. Với thời gian này sẽ là vừa đủ với việc các bạn trình bày bằng tiếng Anh, thế nhưng lại khá ngắn nếu như các bạn trình bày bằng tiếng Việt. Vì vậy làm sao để bạn có thể gây ấn tượng với nhà đầu tư – khách tham gia trong vòng 5 phút đó?

Với chủ đề "TDMU Entrepreneurship Competition - TEC.2021", cuộc thi sinh viên Đại học Thủ Dầu Một với ý tưởng khởi nghiệp năm nay hướng đến các ý tưởng khởi nghiệp thuộc các lĩnh vực như khoa học công nghệ; giáo dục y tế; dịch vụ du lịch; nông nghiệp; kinh doanh tạo tác động xã hội và các ngành nghề khác.KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN