Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Kế toán bán hàng (admin)
Công ty TNHH MTV Bảo Hân
Bình Dương
5-7 triệu 30/5/2019
Chuyên viên vườn ươm doanh nghiệp Becamex
Đại học Quốc tế Miền Đông
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Chuyên viên phòng hợp tác quốc tế
Đại học Quốc tế Miền Đông
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Chuyên viên trung tâm kết nối cộng đồng
Đại học Quốc tế Miền Đông
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Giáo viên tiếng Anh
Trung tâm ngoại ngữ Trí Tuệ Việt
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Nhân viên văn phòng BP sản xuất
Công ty TNHH Kwang Yang Việt Nam
Thỏa thuận 30/5/2019
Nhân viên vận hành sản xuất
Công ty TNHH Camso Việt Nam
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Kỹ sư/kỹ thuật viên điện, cơ khí
Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Trang 26 / 30