Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Tư vấn viên giáo dục
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐỨC TRÍ
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Trợ giảng tiểu học
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC ĐỨC TRÍ
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Kế toán bán hàng (admin)
Công ty TNHH MTV Bảo Hân
Bình Dương
5-7 triệu 30/5/2019
Chuyên viên vườn ươm doanh nghiệp Becamex
Đại học Quốc tế Miền Đông
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Chuyên viên phòng hợp tác quốc tế
Đại học Quốc tế Miền Đông
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Chuyên viên trung tâm kết nối cộng đồng
Đại học Quốc tế Miền Đông
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Giáo viên tiếng Anh
Trung tâm ngoại ngữ Trí Tuệ Việt
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Nhân viên văn phòng BP sản xuất
Công ty TNHH Kwang Yang Việt Nam
Thỏa thuận 30/5/2019
Trang 22 / 26