Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Giáo viên tiếng Anh
Trung tâm ngoại ngữ Trí Tuệ Việt
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Nhân viên văn phòng BP sản xuất
Công ty TNHH Kwang Yang Việt Nam
Thỏa thuận 30/5/2019
Nhân viên vận hành sản xuất
Công ty TNHH Camso Việt Nam
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Kỹ sư/kỹ thuật viên điện, cơ khí
Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Nhân viên nghiệp vụ kinh doanh
Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Kỹ sư CNTT
Công ty TNHH Polytex Far Eastern Việt Nam
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Kế toán bán hàng - Kế toán kho
Công ty TNHH SX-TM-DV Đại Phú Thuận
Bình Dương
Thỏa thuận 30/4/2019
Nhân viên kế toán
Công ty TNHH Lode Star
Bình Dương
Thỏa thuận 30/4/2019
Trang 25 / 28