Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên thu mua bộ phần phát triển sản phẩm (MD)
Công ty TNHH Ever Win Việt Nam
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Nhân viên kinh doanh
CÔNG TY TNHH PHÚ BÌNH AN
Bình Dương
7-10 triệu 30/5/2019
Nhân viên kế toán
CÔNG TY TNHH PHÚ BÌNH AN
Bình Dương
5-7 triệu 30/5/2019
Nhân viên lập trình
Công ty TNHH Komax Việt Nam
Bình Dương
Thỏa thuận 30/5/2019
Nhân viên phụ trách đào tạo
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ
Bình Dương
10-12 triệu 30/5/2019
Thư ký sản xuất/dịch thuật
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ
Bình Dương
10-12 triệu 30/5/2019
Nhân viên bảo trì điện
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG RĂNG THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ
Bình Dương
7-10 triệu 30/5/2019
Giáo viên mầm non, tiểu học - Giáo viên tiếng Anh
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO GIÁO DỤC TÀI ĐỨC VIỆT
Bình Dương
5-7 triệu 30/5/2019
Trang 23 / 28