Trung tâm hợp tác Doanh nghiệp và Khởi nghiệp - Trường Đại học Thủ Dầu Một được dự án V2work hỗ trợ phát triển, đồng tài trợ bởi Hội đồng chung châu Âu (EU) trong chương trình Erasmus+, với hợp đồng số 586252-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA2-CBHE-SP.

Thông tin ứng viên đăng ký tuyển dụng Ngày hội việc làm lần IV - 2017

07/06/2017 08:55  603
STT Họ và tên Giới tính Vị trí ứng tuyển Chuyên ngành tốt nghiệp Hệ đào tạo Mức lương mong muốn
1 Phạm Ngọc Thảo Nữ Kiến trúc sư Kiến trúc Đại học 7-10 triệu
2 Nguyễn Thị Hồng Nữ Kiến trúc sư Kiến trúc Đại học 7-10 triệu
3 Trường Quang Binh Nam Kỹ sư xây dựng Kỹ thuật xây dựng Đại học 6-7 triệu
4 Đặng Tấn Tài Nam Kỹ sư dân dụng và công nghiệp Kỹ thuật xây dựng Đại học 6-7 triệu
5 Đặng Mai Phương Nam Kỹ sư kết cấu Kỹ thuật xây dựng Đại học 10 triệu
6 Từ Minh Hải Nam Kỹ thuật xây dựng Kỹ thuật xây dựng Đại học 6 triệu
7 Huỳnh Thị Luận Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
8 Nguyễn Hoàng Gia Bảo Hồng Ngọc Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học Thỏa thuận
9 Trương Thanh Tú Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
10 Phạm Xuân Hoàng Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-7 triệu
11 Vũ Thị Linh Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-7 triệu
12 Nguyễn Thành Thương Nam Kỹ sư môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
13 Vương Hoài Định Nam Kỹ sư môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
14 Nguyễn Thị Hương Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-7 triệu
15 Đặng Huyền Đức Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
16 Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
17 Ngô Công Danh Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 4 triệu
18 Lê Nhựt Toàn Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học Thỏa thuận
19 Hồ Nguyễn Tấn Anh Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 6-10 triệu
20 Lâm Đăng Duy Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 4 triệu
21 Tạ Thanh Thùy Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-7 triệu
22 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-6 triệu
23 Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
24 Vương Hoàng Yến Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-6 triệu
25 lê Thị Hoàng Vũ Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
26 Ngô Thị Thanh Tuyền Tình Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
27 Bùi Thị Ngọc Anh Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
28 Nguyễn Minh Tuấn Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
29 Nguyễn Anh Tuấn Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
30 Đỗ Hoàng Tấn Nam Nhân viên ca vận hành Khoa học môi trường Đại học 7 triệu
31 Phan Lê Vi Nữ Chuyên viên kiểm tra ghi - đọc Khoa học môi trường Đại học 4 triệu
32 lê Thị Kim Tuyến Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
33 Nguyễn Thị Xuyến Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
34 Bùi Thị Thức Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
35 Sơn Thị Ngọc Trang Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
36 Trần Huy Bằng Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
37 Đoàn Ngọc Thảo Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-10 triệu
38 Nguyễn Thị Trúc Linh Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-10 triệu
39 Nguyễn Hoàng Hạnh Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 10 triệu
40 Nguyễn Thị Châu Anh Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 8-10 triệu
41 Nguyễn Thị Thơ Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 3.5 - 5 triệu
42 Hoàng Thị Minh Thư Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 4 triệu
43 Hồ Thị Ngọc Diễm Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
44 Bùi Thị Thảo Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 7 triệu
45 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ Nhân viên tư vấn môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
46 Nguyễn Bá Yên Hòa Nữ Nhân viên tư vấn môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
47 Huỳnh Ngọc Thùy Dương Nữ Nhân viên tư vấn môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
48 Lê Thanh Duy Nam Nhân viên phân tích Khoa học môi trường Đại học 4.5 - 5 triệu
49 Ngô Y Dược Nam Nhân viên phân tích Khoa học môi trường Đại học 4.5 - 5 triệu
50 Tạ Công Danh Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 4-5 triệu
51 Bùi Duy Thông Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 4-7 triệu
52 Phaạm Kim Liên Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 4-7 triệu
53 Phạm Đoàn Anh Huy Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-7 triệu
54 Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 4-7 triệu
55 Hoàng Huy Đào Nam Kỹ sư môi trường Khoa học môi trường Đại học 4-6 triệu
56 Lê Hồ Hồng Dung Nữ Kỹ sưu môi trường Khoa học môi trường Đại học 20-30 triệu
57 Nguyễn Tán Đại Nam Kỹ sư môi trường Khoa học môi trường Đại học 15 triệu
58 Nguyễn Thị Lê Thương Nữ Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
59 Vương Triều Khang Nam Nhân viên văn phòng Khoa học môi trường Đại học 6 triệu
60 Phạm Vũ Tân Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triệu
61 Nguyễn Tấn Dũng Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 5 triẹu
62 Nguyễn Sỹ Duyên Nam Nhân viên quan trắc môi trường Khoa học môi trường Đại học 3.5 triệu
63 Mai Văn Hoàng Nam Nhân viên môi trường Khoa học môi trường Đại học 4.5 - 6 triệu
64 Phạm Duy Khánh Nam Nhân viên quan trắc môi trường Khoa học môi trường Đại học 4 triệu
65 Lê Thị Liễu Nữ Nhân viên quan trắc môi trường Khoa học môi trường Đại học 5-6 triệu
66 Nguyễn Thị Trúc Ly Nữ Nhân viên văn phòng Luật Đại học 5 triệu
67 Nguyễn Thị Huyền Nữ Nâm viên văn phòng Luật Đại học 5-8 triệu
68 Lê Thị Thanh Mai Nữ Nhân viên kế toán Kế toán Đại học 5 triệu
69 Hoàng Thị Hằng Nữ Nhân viên nhân sự Luật Đại học 4 triệu
70 Nguyễn Thị Bích Diễm Nữ Trợ lý giám đốc Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8 triệu
71 Bùi Thị Lý Nữ Trợ lý giám đốc Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 12 triệu
72 Bùi Phạm Hương Lài Nữ Nhân viên văn phòng Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 7.5 triệu
73 Nguyễn Anh Khoa Nam Nhân viên bán hàng Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8-10 triệu
74 Phạm Ngọc Nhâm Nam
Phiên dịch
Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 7-10 triệu
75 Lê Hồng Thái Nam
Phiên dịch
Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 7-10 triệu
76 Phan Thị Diễn Nữ Nhân viên văn phòng Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8 triệu
77 Lê Thị Tuyết Nữ Phiên dịch Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 7-10 triệu
78 Lê Nguyễn Tâm Kỳ Nữ Nhân viên kinh doanh Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8 triệu
79 Nguyễn Dương Hoài Linh Nữ Trợ lý giám đốc Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 6-8 triệu
80 So Sơ Fy Nữ Nhân viên xuất nhập khẩu Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8 triệu
81 Nguyễn Thị Hoa Nữ Trợ lý nghiệp vụ Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 7.5 - 8 triệu
82 Nguyễn Hoài Thương Nữ Trợ lý giám đốc Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8-10 triệu
83 Hoàng Lan Chinh Nữ Nhân viên xuất nhập khẩu Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 7 triệu
84 Nguyễn Thị Thu Hoài Nữ Giám đốc kinh doanh Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 10 triệu
85 Nguyễn Thị Bích Diễm Nữ Trợ lý giám đốc Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8 triệu
86 Trần Thị Kim Hằng Nữ Nhân viên thu mua Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8.5 triệu
87 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ Nhân viên văn phòng Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8 triệu
88 Nguyễn Thành Công Nam Trợ lý nghiệp vụ Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8 triệu
89 Trần Thị Phương Anh Nữ Nhân viên nghiệp vụ Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 7 triệu
90 Nguyễn Thị Thúy Nữ Phiên dịch Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 8 triệu
91 Đỗ Thị Hường Nữ Nhân viên xuất nhập khẩu Ngôn ngữ Trung Quốc Đại học 7.5 triệu
92 Cao Đăng Khiêm Nam Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5 triệu
93 Châu Phước Thọ Nam Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5 triệu
94 Đào Văn Hải Nam Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5-6 triệu
95 Đào Thanh Tân Nam Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5-6 triệu
96 Đào Duy Anh Nam Nhân viên QA QLTN&MT Đại học 4-7 triệu
97 Võ Gia Linh Nữ Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5 triệu
98 Châu Hoàng Phi Nam Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5 triệu
99 Lê Thành Quý Nam Nhân viên lấy mẫu QLTN&MT Đại học 5 triệu
100 Lê Tuấn Anh Nam Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5-7 triệu
101 Hoàng Lê Anh Nam Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 4 triệu
102 Lê Thị Diệu Hiền Nữ Nhân viên QA QLTN&MT Đại học 4 triệu
103 Lê Thị Hiếu Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
104 Lê Thị Hương Nữ Nhân viên QA hoặc HSE QLTN&MT Đại học 4 triệu
105 Lê Thị Minh Nguyệt Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 4 triệu
106 Lê Thị Thu Thảo Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học Thỏa thuận
107 Nguyễn Huỳnh Sơn Hải Nam Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
108 Nguyễn Thị Ngọc Dung Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
109 Nguyễn Triệu Hoàng Quyên Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
110 Nguyễn Công San Nam Nhân viên quản lý môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
111 Nguyễn Hoàng Thiện Nam Nhân viên tin học QLTN&MT Đại học 5 triệu
112 Nguyễn Tuấn Anh Nam Nhân viên quản lý môi trường QLTN&MT Đại học 6 triệu
113 Nguyễn Kim Hoàng Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 8 triệu
114 Nguyễn Ngọc Phượng Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
115 Nguyễn Thanh Điền Nam Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 6 triệu
116 Nguyễn Thị Diễm Thúy Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
117 Nguyễn Thị Mỹ Thạnh Nữ Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5 triệu
118 Nguyễn Thị Phương Hảo Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5-6 triệu
119 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5 triệu
120 Phạm Hiếu Thảo Nam Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học Thỏa thuận
121 Huỳnh Quốc Đông Nam Nhân viên vận hành hệ thống xử lý QLTN&MT Đại học Thỏa thuận
122 Phan Thị Thu Hà Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 4 triệu
123 Tống Lê Thùy Linh Nữ Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5 triệu
124 Trần Hồng Thấm Nữ Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5 triệu
125 Trần Nguyễn Ngọc Huyền Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 7 triệu
126 Trần Nguyễn Duy Thái Nam Nhân viên kỹ thuật môi trường QLTN&MT Đại học 5-7 triệu
127 Trần Duy Linh Nam Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5-7 triệu
128 Trịnh Hoàng Thái Nam Nhân viên hỗ trợ môi trường QLTN&MT Đại học 2-3 triệu
129 Huỳnh Thị Tuyết Loan Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
130 Võ Hoàng Anh Thy Nữ Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 5 triệu
131 Vương Ngọc Thanh Thảo Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5-7 triệu
132 Vũ Thị Hoài Phương Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
133 Nguyễn Thị Xuân Thảo Nữ Nhân viên nhân sự QLTN&MT Đại học 5-7 triệu
134 Vũ Thị Minh Trang Nữ Nhân viên chuyên trách môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
135 Nguyễn Thị Ái Như Nữ Chuyên viên môi trường QLTN&MT Đại học 6 triệu
136 Lê Thị Anh Đào Nữ Quản lý môi trường QLTN&MT Đại học 5-7 triệu
137 Nguyễn Thị Đông Nhi Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
138 Nguyễn Cảnh Tài Nam Giám sát an toàn (HSE|) QLTN&MT Đại học 7-8 triệu
139 Hoàng Văn Hiếu Nam Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 6-7 triệu
140 Nguyễn Hùng Vương Nam Chuyên viên môi trường QLTN&MT Đại học 5-7 triệu
141 Lương Kim Tuyến Nữ Nhân viên quản lý môi trường QLTN&MT Đại học 5-7 triệu
142 Bùi Thị Minh Tú Nữ Nhân viên văn phòng QLTN&MT Đại học 4-6 triệu
143 Trần Ngọc Hà Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5-10 triệu
144 Nguyễn Thành Ngọc Lâm Nam Kỹ sư quản lý môi trường QLTN&MT Đại học 7 triệu
145 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
146 Lê Trần Phước An Nam Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 6-7 triệu
147 Nguyễn Thị Phương Trang Nữ Chuyên viên môi trường QLTN&MT Đại học Thỏa thuận
148 Trần Thị Quỳnh Tráng Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 4.5 triệu
149 Trần Thanh Xuân Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 6-7 triệu
150 Nguyễn Thị Hường Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
151 Nguyễn Thị Như Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 4.5 triệu
152 Trần Thị Phương Nữ Chuyên viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
153 Nguyễn Thị Quỳnh Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 4 triệu
154 Phạm Thị Yến Nữ Nhân viên quản lý môi trường QLTN&MT Đại học 6 triệu
155 Lý Thị Thu Diệu Nữ Chuyên viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
156 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Chuyên viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
157 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ Nhân viên tư vấn môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
158 Võ Văn Quý Nam Nhân viên kỹ thuật môi trường QLTN&MT Đại học 7 triệu
159 Vũ Thị Thùy Trang Nữ Nhân viên chuyên trách môi trường QLTN&MT Đại học 6 triệu
160 Trần Thị Ngọc Nữ Nhân viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
161 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Chuyên viên môi trường QLTN&MT Đại học 5 triệu
162 Hồ Hoàng Luân Nam Nhân viên kỹ thuật Điện tử tự động Cao đẳng Thỏa thuận
163 Thái Nguyễn Văn Hào Nam Nhân viên kỹ thuật Điện tử tự động Cao đẳng Thỏa thuận
164 Bùi Khắc Luân Nam Nhân viên kỹ thuật Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 6.5 triệu
165 Đào Khả Tân Nam Nhân viên bảo trì Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 8-10 triệu
166 Hoàng Anh Thái Nam Nhân viên bảo trì Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 6.5 triệu
167 Hoàng Văn Hùng Nam Kỹ sư điện công trình Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 6.5 triệu
168 Huỳnh Tấn Đạt Nam Nhân viên kỹ thuật Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 5 triệu
169 Ngô Văn Sang Nam Nhân viên bảo trì Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 6-7 triệu
170 Nguyễn Văn Huấn Nam Nhân viên giám sát Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 7 triệu
171 Nguyễn Bảo Hưng Nam Nhân viên bảo trì Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 5 triệu
172 Nguyễn Văn Kiên Nam Nhân viên vận hành Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 8 triệu
173 Nguyễn Văn Nghĩa Nam Nhân viên bảo trì Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 6-7 triệu
174 Thái Thanh Duy Nam Nhân viên bảo trì Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 7 triệu
175 Trần Văn Hậu Nam Nhân viên vận hành Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 5 triệu
176 Trương Hoàng Thành Nam Nhân viên kỹ thuật điện cơ Kỹ thuật điện - điện tử Đại học 6-10 triệu
177 Hồ Hoàng Luân Nam Nhân viên kỹ thuật Điện tử tự động Cao đẳng Thỏa thuận
178 Thái Nguyễn Văn Hảo Nam Nhân viên kỹ thuật Điện tử tự động Cao đẳng Thỏa thuận
179 Đặng Thới Bình Yên Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
180 Đoàn Hữu Tuấn Anh Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
181 Hoàng Đức Mạnh Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
182 Lâm Thành Đạt Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 7 triệu
183 Lê Quốc Huy Nam Nhân viên lắp đặt sửa chữa điện công trình Điện tử công nghiệp Cao đẳng Thỏa thuận
184 Nguyễn Đình Đạt Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
185 Nguyễn Lê Anh Nhật Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
186 Nguyễn Minh Dàng Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
187 Nguyễn Minh Hậu Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
188 Nguyễn Thành Long Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
189 Nguyễn Văn Cường Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 5 triệu
190 Nguyễn Văn Dũng Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
191 Nguyễn Văn Tân Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 4.5 - 5 triệu
192 Nguyễn Ngọc Tùng Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 6-7 triệu
193 Nguyễn Tuấn Anh Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 4 triệu
194 Sơn Chí Khang Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu
195 Võ Hoài Phong Nam Nhân viên bảo trì điện Điện tử công nghiệp Cao đẳng 10 triệu

Tư vấn hướng nghiệp

42 ngành, 4.200 chỉ tiêu, 4 phương thức xét tuyển,... là những thông tin vừa được công bố trong phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2020 của ĐH Thủ Dầu Một.

Để tìm được một công việc ưng ý trong thời điểm kinh tế khó khăn hiện nay không hề đơn giản. Ngoài trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, hầu hết các nhà tuyển dụng đều ưu tiên các ứng viên có nhiều “kỹ năng mền”. Dưới đây là 10 kỹ năng mà bạn nên cải thiện nếu muốn được thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp.

Thực tập là quá trình cung cấp kinh nghiệm thực tế cho người học chuẩn bị bắt đầu một nghề nghiệp mới. Chương trình thực tập của sinh viên là một giai đoạn chuyển tiếp giữa môi trường học tập với môi trường thực tiễn xã hội. Mục tiêu của chương trình thực tập là tạo điều kiện cho sinh viên có cơ hội cọ xát với thực tế, gắn kết những lý thuyết đã học trong trường với môi trường hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế trong các doanh nghiệp. Mỗi chương trình thực tập đều nhằm rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy, ứng dụng kiến thức đã học và cập nhật những kiến thức, kỹ năng mới dành cho công việc. Sinh viên có cơ hội nâng cao tác phong làm việc chuyên nghiệp qua quá trình học, rèn luyện khả năng làm việc độc lập, tinh thần làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề và kỹ năng giao tiếp hiệu quả trong công việc.KHẢO SÁT TRỰC TUYẾN