Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Kỹ sư chế biến và thanh trùng thực phẩm
CÔNG TY TNHH IWAI PLANT TECH VIỆT NAM
Bình Dương
12-15 triệu 24/10/2019
Nhân viên thu mua
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GOLDEN TREE PLASTICS VIỆT NAM
Bình Dương
7-10 triệu 17/10/2019
Nhân viên hành chính nhân sự
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GOLDEN TREE PLASTICS VIỆT NAM
Bình Dương
7-10 triệu 17/10/2019
Nhân viên kinh doanh.
CÔNG TY CỔ PHẦN SINH PHẨM BIOONE (BIOONE)
Bình Dương
Thỏa thuận 30/9/2019
Giáo viên Anh văn
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ & BỒI DƯỠNG VĂN HÓA H123
Bình Dương
5-7 triệu 30/9/2019
Nhân viên phiên dịch
CÔNG TY TNHH YUAN JIN TECHNOLOGY
Bình Dương
Thỏa thuận 30/9/2019
TRỢ LÝ HÀNH CHÁNH
CÔNG TY TNHH UNI-PRESIDENT VIỆT NAM
Bình Dương
Thỏa thuận 30/9/2019
Nhân viên bán hàng
CÔNG TY TNHH BASEN TECHNOLOGY VIỆT NAM
Bình Dương
10-12 triệu 30/9/2019
Trang 13 / 26