Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên Kho – Vận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI N&P
Bình Dương
Lâm Đồng
Thỏa thuận 30/9/2021
Nhân viên Kế toán
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI N&P
Bình Dương
Lâm Đồng
Thỏa thuận 30/9/2021
Nhân viên Kinh doanh
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI N&P
Bình Dương
Thỏa thuận 03/9/2021
Nhân viên Thu mua
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI N&P
Bình Dương
Lâm Đồng
Thỏa thuận 30/9/2021
Nhân viên Hành chính – Nhân sự
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI N&P
Bình Dương
Thỏa thuận 30/9/2021
Nhân viên Marketing
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI N&P
Bình Dương
Thỏa thuận 30/9/2021
Nhân viên QC
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH THY
Bình Dương
Kỹ sư điện
CÔNG TY CỔ PHẦN ANH THY
Bình Dương
7-10 triệu
Trang 4 / 30