Vị trí tuyển dụng Khu vực Mức lương Hạn nộp HS
Nhân viên phòng dự án
CÔNG TY TNHH KETTLE INTERIORS ASIA
Bình Dương
Thỏa thuận 30/6/2021
Nhân viên Sourcing
CÔNG TY TNHH KETTLE INTERIORS ASIA
Bình Dương
Thỏa thuận 30/6/2021
Nhân viên xuất nhập khẩu
CÔNG TY TNHH KETTLE INTERIORS ASIA
Bình Dương
Thỏa thuận 30/6/2021
Nhân viên kế hoạch
CÔNG TY TNHH KETTLE INTERIORS ASIA
Bình Dương
Thỏa thuận 30/6/2021
Nhân viên kỹ thuật - thiết kế
CÔNG TY TNHH KETTLE INTERIORS ASIA
Bình Dương
Thỏa thuận 30/6/2021
Cộng tác viên kinh doanh bất động sản
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC NAM VIỆT
Bình Dương
Thỏa thuận 15/6/2021
Nhân viên kinh doanh bất động sản
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐỊA ỐC NAM VIỆT
Bình Dương
Thỏa thuận 15/6/2021
Giao dịch viên tài chính
Công ty Cổ phần Người Bạn Vàng
Hồ Chí Minh
Bình Dương
7-10 triệu 15/6/2021
Trang 2 / 26